Category: Yoshitoshi Tsukioka

Prince Oōtōnomiya (Prince Moriyoshi) [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3264 x 4800 px
Odera Sagami [Yoshitoshi Tsukioka,  from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3216 x 4800 px
Saginoike Heikuro [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3260 x 4800 px
Kusunoki Masatsura [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3260 x 4800 px
Reizei Takatoyo [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3228 x 4800 px
Sagara Tôtomi no Kami [Yoshitoshi Tsukioka,  from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3264 x 4800 px
Inoue Gorobei [Yoshitoshi Tsukioka,  from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3252 x 4800 px
Onikojiro Yataro [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3228 x 4800 px
Tanaka Kanhachi [Yoshitoshi Tsukioka, 1869, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3228 x 4800 px
Miki Ushinosuke [Yoshitoshi Tsukioka, 1869, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3264 x 4800 px
Matsunaga Harumatsu [Yoshitoshi Tsukioka, 1869, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3260 x 4800 px
Ashikaga Yoshiteru [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3244 x 4800 px
Negoro no Komitsucha [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3248 x 4800 px
Suzuki hida no kami Shigeyuki [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3252 x 4800 px
Suzuki Magoichi [Yoshitoshi Tsukioka,  from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3276 x 4800 px
Hirate Kenmotsu [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3212 x 4800 px
Sakuma Daigaku [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3236 x 4800 px
Sakai Kyuzo [Yoshitoshi Tsukioka, 1868, from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior] Thumbnail Images
3256 x 4800 px
Photographers, Painters, Illustrators